Blog

Wyburzenia czy rozbiórki starych budowli to bardzo ciekawe, złożone oraz skomplikowane działania, które wymagają nie tylko specjalistycznego sprzętu, ale i fachowej wiedzy. Jeżeli są Państwo zainteresowani tym, w jaki sposób pozbywamy się obiektów przeznaczonych do likwidacji, co robimy z kruszywami lub w jaki sposób przyczyniamy się do ochrony środowiska, zapraszamy do lektury!

kontener z gruzem

Jak uporządkować teren po rozbiórce budynku?

Prowadząc rozbiórkę obiektów budowlanych, należy zadbać nie tylko o kwestie bezpieczeństwa, ustalić odpowiednie do charakteru budynku metody pracy i sposoby zabezpieczenia terenu wokół. Niezwykle istotne jest również sprawne porządkowanie terenu

Czytaj więcej

żółta ciężarówka pełna gruzu

Czy gruz budowlany podlega recyklingowi?

W dzisiejszym świecie recykling to bardzo ważne pojęcie, oznaczające ponowne wykorzystanie zużytych materiałów, które mogą jeszcze posłużyć do stworzenia czegoś nowego. Termin ten kojarzony jest przede wszystkim z odpadami nam najbliższymi, takimi jak m.in. plastik.

Czytaj więcej

mierzenie dziury w ścianie

Jak przeprowadzić demontaż instalacji elektrycznych w budynku?

Sprawnie działająca instalacja elektryczna jest podstawą wygodnego i bezpiecznego funkcjonowania w danym budynku. Niestety, w niektórych sytuacjach okazuje się, że konstrukcja, z której korzystaliśmy do tej pory jest już całkowicie niesprawna i wymaga gruntownych zmian.

Czytaj więcej

rozbiórka azbestowego dachu

Dlaczego należy usuwać azbest z dachów?

Na nasze zdrowie ma wpływ wiele elementów – zarówno tych związanych z wewnętrznymi procesami zachodzącymi w naszym organizmie, jak i tych, które dotyczą szkodliwych czynników zewnętrznych.

Czytaj więcej

żółta koparka burząca budynek

Jakie formalności powinny być dopełnione, aby rozbiórka budynku przebiegła zgodnie z przepisami?

Prawo budowlane określa, że rozbiórka budynku jest rodzajem prac budowlanych. Wynika to z konieczności określenia konsekwencji związanych z wymaganiami określającymi procedury i pozwolenia administracyjne na dokonanie rozbiórki. Formalności te powinny zostać dopełnione zanim rozpoczniemy prace

Czytaj więcej

słupki ostrzegawcze przy drodze

Na czym polega remediacja terenu?

Remiediacją terenu nazywa się ogół działań, zmierzających do usunięcia lub zmniejszenia zanieczyszczeń gruntu, powstałych w wyniku działalności człowieka. W efekcie remiediacji następuje przywrócenie glebie i wodom gruntowym ich wcześniejszych wartości użytkowych.

Czytaj więcej

opuszczona kotłownia

Jak przeprowadzić proces wyburzenia kotłowni?

Kotłownia to budynek, w którym zlokalizowany jest kocioł grzewczy lub piec przemysłowy i kluczowe w celu jego obsługi instalacje. Stare, nieczynne kotłownie wraz z przylegającymi do nich zabudowaniami m.in. fabryk i elektrociepłowni szpecą otoczenie

Czytaj więcej

żółta koparka na placu

Jakie prace ziemne wykonuje się przy wyburzeniach?

Wyburzanie budynków nie wiąże się jedynie z likwidacją konstrukcji. Równie ważne jest pozostawienie gruntu w stanie, który nadaje się do dalszego użytku. Częścią każdego obiektu budowlanego są wszak jego fundamenty, a te są osadzone głęboko

Czytaj więcej

narzędzie używane do rozbiórki

Różnice między rozbiórkami ręcznymi a mechanicznymi

Każdy się zgodzi, że wzniesienie budynku wymaga wiele pracy i wysiłku. Tymczasem nie mniej absorbujący jest proces jego rozbiórki, w którym liczą się doświadczenie oraz przygotowanie. Do dyspozycji mamy różne metody prowadzenia prac.

Czytaj więcej

zniszczone pomieszczenie

Jak przygotować budynek do rozbiórki?

Rozbiórka budynku to trudny i wymagający wsparcia profesjonalistów proces. Nie należy wykonywać prac samodzielnie, bo grozi to poważnymi problemami i stwarza ogromne zagrożenie. Rozbiórka budynku może przebiegać w różny sposób

Czytaj więcej