Różnice między rozbiórkami ręcznymi a mechanicznymi

narzędzie używane do rozbiórkiKażdy się zgodzi, że wzniesienie budynku wymaga wiele pracy i wysiłku. Tymczasem nie mniej absorbujący jest proces jego rozbiórki, w którym liczą się doświadczenie oraz przygotowanie. Do dyspozycji mamy różne metody prowadzenia prac. W poniższym wpisie przedstawiamy, czym różni się ręczna rozbiórka od robót rozbiórkowych realizowanych za pomocą maszyn.

Kiedy wykonuje się ręczną rozbiórkę budowli?

Rozwój w zakresie prowadzenia robót rozbiórkowych jest nierozerwalnie związany z postępem w dziedzinie budownictwa. Wprowadzenie ulepszonych materiałów oraz korzystanie z coraz bardziej udoskonalonych technologii wymusza zastosowanie odpowiednich metod rozbiórki. Sprzymierzeńcami w tym działaniu są specjalistyczne maszyny. Jednak w pewnych sytuacjach należy przeprowadzić ręczną rozbiórkę budowli.

Nie korzysta się z ciężkiego sprzętu wtedy, gdy mógłby zaszkodzić najbliższemu otoczeniu rozbieranego obiektu. Tak się dzieje na przykład w rejonach o zabytkowej zabudowie. Rezygnujemy raczej z prac z wykorzystaniem maszyn tam, gdzie mogłoby być ich działanie zbyt dokuczliwe dla przebywających w pobliżu osób. Zastosować ręczną rozbiórkę trzeba tez wtedy, gdy planuje się dalsze korzystanie z części budynku albo jego przebudowę.

Demontaż obiektów bez specjalistycznego sprzętu jest zawsze procesem powolnym i mało efektywnym, skoro opieramy się w nim na sile ludzkich rąk wyposażonych w co najwyżej w młoty, łomy, kilofy itp. Obecność osób pracujących bezpośrednio na linii rozbiórki wymaga metodycznego podejścia, aby zagwarantować im bezpieczeństwo. Nie można dopuścić do tego, by rozpracowywana konstrukcja uległa obsunięciu czy zawalaniu, zagrażając życiu i zdrowiu robotników. Z tego powodu rozbiórka ręczna odbywa się stopniowo, a zaczynamy zwykle od górnych partii budynku, czyli dachu i zmierzamy w dół. Uzyskiwany w efekcie robót gruz należy sukcesywnie usuwać, np. za pomocą przewodów zsypowych. Ponadto trzeba umieszczać przypory i konstrukcje pomocnicze podtrzymujące fragmenty murów przed obaleniem.

Tak, jak widać, rozbiórka ręczna jest metodą mało wdzięczną, ale warto pamiętać, że korzystamy z niej również przed zastosowaniem rozbiórki mechanicznej. Zanim wkroczymy z ciężkim sprzętem, trzeba ręcznie zdemontować drzwi, okna oraz inne części wyposażenia lub instalacji.

Co wpływa na efektywność rozbiórki mechanicznej?

Rozbiórka mechaniczna odznacza się w przeciwieństwie do rozbiórki ręcznej szybkim postępem prac. Chociaż ustawodawca nakazuje ten rodzaj robót nazywać rozbiórką, to w rzeczywistości polega ona na wyburzeniu obiektu, zagospodarowaniu odpadów po nim i przygotowaniu terenu pod nową zabudowę. Wykorzystanie sprzętu wyburzeniowego gwarantuje wysoką efektywność prac, pozwalając na szybkie i bezpieczne zdemontowanie budynku. Możliwe jest to dzięki temu, że mechaniczne prace rozbiórkowe prowadzi się obecnie z dużą precyzją. Dlatego wyburzany budynek nie zagraża otoczeniu ani pracownikom.

Wykorzystanie specjalistycznego sprzętu umożliwia operatorom działanie w oddaleniu od miejsca rozbiórki. Rezygnujemy też z korzystania z kuli wyburzeniowej na rzecz nowoczesnych koparek wyposażonych w młoty hydrauliczne i kruszarki. Rozbiórki mechaniczne można prowadzić na różnych wysokościach w układzie pionowym lub poziomym. Wyburzanie prowadzi się też powyżej usytuowania maszyny, wówczas rozłożone ramię działa nawet 1,5 metra ponad wysokością demontowanego budynku.

Wyburzone fragmenty są natychmiast kruszone nożycami do kruszenia betonu, a elementy metalowe rozcinane również nożycami. Dzięki temu możemy niezwłocznie prowadzić selekcję odpadów niezbędną do ich utylizacji. Tym samym w charakter rozbiórek mechanicznych wpisują się działania proekologiczne wymagające planowego gospodarowania odpadami. W trosce o środowisko naturalne planuje się również tak zadania, by sprzęt pracował z przerwani, przez co zmniejszamy emisję spalin do atmosfery.

Liczne zalety robót rozbiórkowych z użyciem ciężkiego sprzętu powodują, iż są one najpopularniejszą metodą demontażu budynków. Strategia działania oraz nowoczesne maszyny pozwalają szybko i efektywnie przeprowadzić prace, a tym samym zmniejszyć ich uciążliwość dla najbliższego otoczenia.