Transport odpadów budowlanych

cięzarówka transportująca gruz

Transport odpadów budowlanych to poważny problem, który często nurtuje inwestorów decydujących się na całkowitą lub częściową rozbiórkę obiektu. Z naszej strony oferujemy kompleksowe usługi - po wykonaniu wszystkich prac podjeżdżamy własnymi pojazdami i sprawnie usuwamy pozostałości po rozbiórce. Działamy zgodnie z rygorystycznymi przepisami polskiego prawa oraz wymaganiami w kwestii ochrony środowiska.

Wywóz odpadów budowlanych z Warszawy i okolic oferujemy również w formie oddzielnej usługi, której koszty określamy indywidualnie biorąc pod uwagę przede wszystkim ilość i rodzaj materiału. Wywozimy ziemię, kamienie, pokrycia dachowe, elementy metalowe, instalacje, kruszywa, beton i wszystkie inne materiały pozostałe po wyburzeniu, rozbiórce lub budowie obiektu. Dysponujemy także specjalistycznymi pojazdami do transportu niebezpiecznych odpadów budowlanych - utylizację azbestu rekomendujemy jednak wraz z profesjonalnymi usługami demontażu, wykonywanymi przez naszych fachowców. Samodzielna rozbiórka obiektów z azbestem stanowi bezpośrednie, poważne zagrożenie dla zdrowia człowieka.

Wywóz gruzu

Problematyka wywozu gruzu z Warszawy i okolic dotyczy zarówno osób przeprowadzających remont budynku, jak i inwestorów zlecających rozbiórkę lub wyburzenie obiektu. Przepisy nakładają bowiem na właściciela posesji obowiązek składowania, a następnie transportu gruzu w miejsce, gdzie zostanie on poddany obróbce, sortowaniu i wtórnemu wykorzystaniu. Z przyjemnością usuniemy każdą ilość gruzu z Państwa posesji.