Usuwanie Azbestu

mężczyzna podnoszący płytę azbestu

Zajmujemy się usuwaniem azbestu, wykonując to zadanie przy pomocy specjalistycznego sprzętu i zachowując wszelkie zasady BHP, związane z pracą z tym niebezpiecznym dla zdrowia i życia materiałem. Najczęstszym przypadkiem, w którym trzeba coś zrobić z azbestem w budynkach, jest sytuacja, w której dach został pokryty eternitem. Ze względu na swoje właściwości materiał ten był szeroko stosowany na terenie całego kraju czy nawet świata, jednak dopiero po czasie okazało się, z jak naprawdę niebezpieczna jest ten materiał. Kluczem do usuwania eternitu m.in. z poszyć dachowych jest zapewnienie bezpiecznych warunków pracy, czego szczególnie przestrzegamy niezależnie od zlecenia.

Usuwanie azbestu to zadanie dla specjalistycznych, ściśle wykwalifikowanych podmiotów. Zdecydowanie odradzamy, by podejmować takie działania na własną rękę. I to nie tylko dlatego, że azbest jest śmiertelnie niebezpieczny, ale też dlatego, że nie mając doświadczenia i wiedzy w tym zakresie, nie zorganizują Państwo właściwego transportu oraz utylizacji odpadów, co w wypadku azbestu wiąże się z dodatkowymi restrykcjami. Warto podkreślić, że w codziennej pracy korzystamy nie tylko z szerokiej wiedzy i konkretnych kwalifikacji naszych specjalistów, ale wspiera nas również najwyższej jakości sprzęt, w tym fachowa odzież ochronna, bez której nie powinno się nawet myśleć o usuwaniu azbestu.

Kiedy materiał zostanie już ściągnięty z dachu lub usunięty z innych części budynku, należy pomyśleć o jego skutecznym i bezpiecznym unieszkodliwieniu.

Utylizacja azbestu

Po jego usunięciu, zajmujemy się utylizacją azbestu. Jako substancja niebezpieczna, azbest wymaga odpowiedniego miejsca składowania i sposobu bezpiecznego transportu. Zajmujemy się także i tą częścią całego procesu, który ma na celu usunięcie tej niebezpiecznej substancji z otoczenia, w którym znajdują się ludzie. Zajmujemy się organizacją transportu, który w bezpieczny sposób przewiezie materiały wykorzystujące azbest do dedykowanych miejsc jego składowania. Dzięki temu materiał ten przestaje być zagrożeniem.

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące sposobu, w który pracujemy z azbestem czy eternitem pokrywającym dachy lub chcą się dowiedzieć, jakie wymogi formalne trzeba spełnić przy realizacji inwestycji, której kluczowym etapem jest usunięcie azbestu, zapraszamy do kontaktu.

Usuwanie azbestu a polskie prawo

W 1998 roku w Polsce wprowadzono zakaz produkcji oraz stosowania wyrobów zawierających azbest, uznając ten surowiec za wyjątkowo szkodliwy dla zdrowia. Szczegółowo regulowane są nie tylko procedury związane z usuwaniem azbestu, ale również z jego pakowaniem, transportem i utylizacją. Zlecając prace demontażowe naszej firmie nie muszą martwić się Państwo o obowiązujące w tym zakresie przepisy - zajmiemy się wszystkim!

Warto pamiętać, że samodzielne usuwanie azbestu jest zabronione przez obowiązujące w naszym kraju prawo. Uprawnione są do tego wyłącznie firmy, które uzyskały wszystkie niezbędne pozwolenia. Decydując się na zlecenie usuwania azbestu specjalistom z naszej firmy mają Państwo pewność, że wszystkie prace zostaną przeprowadzone zgodnie z polskim prawem oraz rygorystycznymi zasadami bezpieczeństwa. Pracownicy Euro-Metal to odpowiedzialni fachowcy, którzy posiadają ogromne doświadczenie w pracach związanych z zabezpieczaniem i bezpieczną utylizacją azbestu.

Demontaż azbestu z budynków

Zachowanie szczególnej ostrożności przy demontażu elementów z azbestu jest kluczowe, bowiem to właśnie podczas mechanicznego kruszenia i łamania surowca mikroskopijne włókna dostają się do układu oddechowego, uszkadzając tkankę płuc. Groźna dla zdrowia człowieka jest również korozja elementów azbestowo-cementowych, dlatego też nie należy zwlekać z utylizacją tego surowca, a prace powierzyć specjalistycznej firmie. Oferujemy demontaż azbestu z dachów budynków, płyt podłogowych, elewacyjnych oraz wszystkich elementów zawierających szkodliwy surowiec.