Recykling

symbol recyklingu z odpadów

Recycling gruzu to bardzo istotny element działań mających na cel zadbanie o środowisko naturalne. Ma to duże znaczenie na wielu płaszczyznach. Obok zalet takich jak zmniejszenie potrzeby eksploatacji surowców naturalnych czy ograniczenie powstawania hałd gruzu, utylizacja odpadów powyburzeniowych umożliwia wtórne wykorzystanie betonu jako kruszywa.

Od 2007 roku Euro Metal posiada certyfikat ISO 14001, co świadczy o tym, iż sprawy związane z ochroną środowiska są jednym z naszych priorytetów. Nasza działalność jest jednoznacznie związana z szeroko pojętym rozwojem i wdrażaniem obowiązujących norm środowiskowych. Posiadamy wszelkie uprawnienia do transportu i utylizacji odpadów.

Certyfikat ISO

Sprzedaż kruszywa betonowego

Prowadzimy także sprzedaż kruszywa betonowego, powstałego z pozostałości po robotach rozbiórkowych. Wykorzystanie tego materiału pozwala na zaoszczędzenie czasu i pieniędzy, przy zachowaniu dbałości o środowisko naturalne. Stosowanie w pracach budowlanych tego przetworzonego kruszywa pozwala na zmniejszenie kosztów inwestycji i ograniczenie eksploatacji naturalnych zasobów. Może ono zostać wykorzystane do różnych celów w tym m.in. przy formowaniu i zagęszczaniu terenu, do konstrukcji czy modernizacji dróg, parkingów bądź placów. Nasz asortyment podzielony jest na poszczególne frakcje, dzięki czemu klienci mogą zakupić kruszywo odpowiadające potrzebom danej inwestycji.

Działamy w ramach rygorystycznych przepisów. Zarówno transport, jak i utylizację odpadów, prowadzimy z poszanowaniem dla środowiska naturalnego oraz komfortu osób postronnych. To szczególnie ważne w dzisiejszych czasach, gdy normy zanieczyszczeń bywają regularnie przekraczane, a dzikie wysypiska gruzu nie są rzadkością. Podmioty, z którymi współpracujemy w ramach unieszkodliwiania odpadów budowlanych, to doświadczone firmy, których atutem są nie tylko wyśmienite kwalifikacje personelu, ale też doskonale wyposażone zaplecze techniczne, które umożliwia szybką i sprawną utylizację odpadów. Co szczególnie istotne, kładziemy nacisk na to, by z wywożonych odpadów jak najwięcej dało się odzyskać i wtórnie wykorzystać. Dzięki temu oszczędzamy nie tylko środowisko, ale też pieniądze.

Jeśli poszukują Państwo wyspecjalizowanej firmy zajmującej się transportem i utylizacją odpadów, jesteśmy do Waszej dyspozycji w Warszawie. Warto jednak dodać, że obsługujemy też inne rejony naszego kraju.

Gwarantujemy:

  • selekcję każdego rodzaju odpadów już na etapie prac rozbiórkowych – odpady są automatycznie oddzielane i gromadzone w taki sposób, aby mogły zostać natychmiast zutylizowane: gruz, złom, odpady konstrukcyjne, chemiczne, niebezpieczne, drewno, szkło, papa, PCV itd…
  • przekazanie odpadów na odpowiednie składowiska w zależności od rodzaju – stała współpraca ze sprawdzonymi partnerami na terenie całego kraju.
  • racjonalne wykorzystanie surowców pierwotnych : gruz jest odzyskiwany własnymi środkami dzięki użyciu mobilnej kruszarki.
  • dowód przejrzystości działań, przekazując zleceniodawcy odpowiednią dokumentację (Karty Przekazania Odpadów i Karty Ewidencji Odpadów).

Transport i utylizacja odpadów

Transport odpadów i ich utylizacja wykonywana jest przez naszą firmę na podstawie stosownych pozwoleń i z użyciem pojazdów umożliwiających przewóz gruzu i innych pozostałości po rozbiórce budynków. Pojazdy te są regularnie serwisowane i poddawana okresowym przeglądom, dzięki czemu eliminujemy możliwość powstawania usterek czy awarii, mogących przeszkodzić w bezpiecznym wywozie gruzu. Nasi kierowcy posiadają wszelkie stosowne uprawnienia dotyczące prowadzenia pojazdów ciężarowych służących do transportu odpadów budowlanych i odpowiednie doświadczenie, pozwalające na realizację zleceń na wysokim poziomie. Samą utylizację odpadów prowadzimy przy współpracy ze sprawdzonymi partnerami działającymi w różnych miejscach Polski, co pozwala nam na świadczenie usług transportu gruzu na terenie całego kraju.

Racjonalne gospodarowanie odpadami

Racjonalne gospodarowanie odpadami jest jednym z priorytetów naszej firmy. Coraz więcej starych, nieużytkowanych obiektów poddawanych jest całkowitemu wyburzeniu, czego efektem są ogromne ilości odpadów budowlanych. Pozytywnym aspektem jest oczywiście pozbycie się problematycznych budynków w celu budowy nowoczesnych, ekologicznych i energooszczędnych obiektów.

W naszej firmie podejmujemy szereg działań, mających na celu ochronę środowiska naturalnego, dlatego też aktywnie wspieramy recykling odpadów budowlanych, czyli wtórne wykorzystanie pozostałości z budowy, rozbiórki lub wyburzenia obiektu. Odpowiadamy za transport, segregację oraz obróbkę pozostałości po budowie w celu ponownego wykorzystania ich do różnego rodzaju prac budowlanych. W ten sposób dbamy nie tylko o optymalizację kosztów, ale i zmniejszenie eksploatacji środowiska naturalnego.