Rozbiórka budynków

maszyna niszcząca budynek mieszkalny

Świadczymy usługi rozbiórki budynków przy zastosowaniu nowoczesnych technik, umożliwiających odzyskanie nawet całych elementów konstrukcji danego obiektu. Zależnie od oczekiwań inwestorów i konkretnego przypadku, dostosowujemy nasze narzędzia i techniki pracy, dzięki czemu oferujemy kompleksową realizację rozbiórki, nawet w przypadku skomplikowanych sytuacji.

Rozbiórka budynków, wbrew obiegowej opinii, nie jest tożsama z wyburzeniem budynku, chociaż różnica między nimi jest dosyć subtelna. Co prawda w polskim prawodawstwie nie istnieje rozróżnienie między tymi dwoma pojęciami, jednak nie oznacza to, że ono nie istnieje. W obu przypadkach należy uzyskać odpowiednie zezwolenia i przeprowadzić wymagane procedury. Ich odmienność pojawia się w specyfice prowadzonych prac. Rozbiórka budynku nie zawsze oznacza kompletnego usunięcia obiektu i może być dokonana ręcznie, natomiast wyburzenie skutkuje zupełnym zrównaniem z ziemią budynku.

Rozbiórki hal magazynowych

Specjalizujemy się w rozbiórkach hal magazynowych i odzyskiwaniem maksimum wykorzystanych na ich budowę materiałów budowlanych. Przy budynkach wykorzystujących stal w swojej architekturze, zajmiemy się cięciem konstrukcji metalowych, dzięki czemu materiał może zostać przetworzony i wykorzystany ponownie.

Rozbiórki budynków biurowych

Wykonujemy rozbiórki budynków biurowych, które ze względów na swój stan techniczny czy przyszłe plany co do terenu na zabudowy, muszą zostać usunięte. Do przeprowadzenia niezbędnych prac wykorzystujemy takie techniki, które pozwalają na odzyskanie powstałego gruzu i innych materiałów budowlanych. Dbamy także o realizację rozbiórek zgodnie z ustalonymi wcześniej terminami. Zajmiemy się rozbiórką budynków biurowych o małej, średniej i dużej kubaturze z jednakowym profesjonalizmem.

Rozbiórki poddasza

Rozbiórki poddasza wykonywane przez naszą firmę są na terenie nie tylko Warszawy, ale też całego kraju. Pozwalają one na przeprowadzenie gruntownego remontu czy innych zmian w projekcie danego budynku.

Rozbiórka budynku a prawo

Rozbiórka budynku to skomplikowany proces, który nakłada na inwestora obowiązek wywiązania się ze wszystkich związanych z nią formalności. Przed zleceniem rozbiórki profesjonalnej ekipie warto zatroszczyć się o zgłoszenie planowanych prac i uzyskanie pozytywnie rozpatrzonego pozwolenia na rozbiórkę, bowiem załatwienie wszystkich formalności może zająć nawet kilka tygodni. W większości przypadków rozbiórka budynku, podobnie jak jego budowa, związana jest z koniecznością otrzymania pozwolenia wydanego przez odpowiednie organy. Zwolnione z tego obowiązku są tylko niewielkie obiekty budowlane, takie jak budynki gospodarcze, wiaty czy altany o całkowitej powierzchni nieprzekraczającej 25 m2. W przeciwnym razie planowaną rozbiórkę należy zgłosić w starostwie powiatowym, a w niektórych przypadkach - u wojewody. Samo zgłoszenie wystarczy tylko wówczas, jeżeli rozbiórka dotyczy obiektu o wysokości mniejszej niż 8 metrów, który stoi od granicy działki w odległości nie mniejszej niż połowa swojej wysokości. Dodatkowo taki budynek nie może być zarejestrowany jako zabytek lub objęty ochroną konserwatorską.

Formalności niezbędne do rozbiórki budynku

W przypadku rozbiórki większego obiektu konieczne jest zatrudnienie profesjonalnej i doświadczonej firmy, która krok po kroku przeprowadzi wszystkie niezbędne prace zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz z zastosowaniem niezbędnych środków bezpieczeństwa. Z naszej strony oferujemy kompleksowe usługi oraz pomoc w załatwieniu formalności związanych ze zgłoszeniem lub wnioskiem o pozwolenie na rozbiórkę. Wykonujemy załączniki zawierające zakres i sposób wykonywanych robót budowlanych, opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz projekt rozbiórki budynku. Na każdym etapie realizacji służymy Państwu fachowym doradztwem.