Jak przygotować budynek do rozbiórki?

zniszczone pomieszczenieRozbiórka budynku to trudny i wymagający wsparcia profesjonalistów proces. Nie należy wykonywać prac samodzielnie, bo grozi to poważnymi problemami i stwarza ogromne zagrożenie. Rozbiórka budynku może przebiegać w różny sposób, co jest związane m.in. z jego wielkością oraz indywidualnymi potrzebami inwestora. Zawsze niezbędne jest jednak odpowiednie przygotowanie obiektu do rozbiórki. Wyjaśniamy, w jaki sposób przygotować budynek do niezbędnych prac.

Na czym polega rozbiórka budynku?

Rozbiórka budynku ma na celu usunięcie obiektu lub jego części w sposób, który pozwala np. na pozyskanie materiałów budowlanych. Rozbiórkę przeprowadza się najczęściej, gdy budynek ma zostać zmodernizowany lub materiały budowlane, z których został on wzniesiony, mają wartość dekoracyjną np. stare cegły, można wykorzystać ponownie podczas aranżacji wnętrz. To samo tyczy się drewnianych belek stropowych. Rozbiórki mogą także wymagać budynki, których ze względu na bliskie sąsiedztwo innych zabudowań nie da się wyburzyć.

Proces rozbiórki budynku uwzględnia uzyskanie niezbędnych pozwoleń, które są podstawą do przeprowadzenia prac zgodnie z prawem budowlanym, odpowiednie przygotowanie wnętrza budynku, a także jego otoczenia w celu uniknięcia zagrożenia dla osób postronnych.

Jakie dokumenty są niezbędne przy rozbiórce?

W przypadku budynków, które wymagały uzyskania pozwolenia na budowę, konieczne jest także uzyskanie pozwolenia na ich rozbiórkę. W celu uzyskania dokumentów, które pozwalają na przeprowadzenie prac zgodnie z zasadami obowiązującego prawa, trzeba udać się do Starostwa Powiatowego i złożyć odpowiedni wniosek. Po otrzymaniu zezwolenia można przystąpić do prac, które mają na celu przygotowanie budynku do rozbiórki.

Jak przygotować wnętrze budynku do rozbiórki?

Przed planowaną rozbiórką wnętrze budynku powinno zostać uprzątnięte ze znajdujących się w nim sprzętów. Ułatwi to i przyśpieszy prace, które będzie prowadziła firma rozbiórkowa. Jeżeli konstrukcja budynku grozi zawalaniem, to musi ona zostać odpowiednio zabezpieczona. Zakres prowadzonych przez inwestora prac może różnić się w zależności od tego, jaka firma będzie zajmowała się rozbiórką. Oferujemy profesjonalne rozbiórki i wyburzenia, które przeprowadzamy w sposób kompleksowy, gwarantując bezpieczeństwo oraz komfort inwestorów na każdym etapie realizacji zlecenia.

Jakie prace musi przeprowadzić fachowiec przed rozbiórką budynku?

Przed rozbiórką konieczne jest odcięcie budynku od wszystkich instalacji oraz prawidłowe zabezpieczenie przyłączy np. gazu, wody i kanalizacji. Muszą się tym zająć profesjonaliści ze względu na spore ryzyko, jakie mogą powodować popełnione na tym etapie błędy. Nie należy samodzielnie podejmować się prac związanych z ingerencją w instalacje oraz częściowy demontaż elementów budynku, bo może to osłabić jego konstrukcję. Wybierając naszą firmę rozbiórkową, każdy inwestor uzyska niezbędne informacje na temat zakresu przewidywanych prac oraz konieczności przygotowania budynku lub jego otoczenia przed przystąpieniem do rozbiórki.