Jakie prace ziemne wykonuje się przy wyburzeniach?

żółta koparka na placuWyburzanie budynków nie wiąże się jedynie z likwidacją konstrukcji. Równie ważne jest pozostawienie gruntu w stanie, który nadaje się do dalszego użytku. Częścią każdego obiektu budowlanego są wszak jego fundamenty, a te są osadzone głęboko w ziemi. Żeby na miejscu starego budynku było możliwe postawienie nowego (a właśnie taka zamiana jest najczęstszym powodem wyburzeń), koniecznie trzeba doprowadzić do porządku całość budowli.

Co składa się na rozbiórkę?

Co wchodzi w skład kompleksowych usług wyburzeniowych? Krótko mówiąc, usuwanie wszystkich elementów konstrukcji. Poczynając od kruszenia gruzu i betonu, a kończąc na demontażach wewnętrznych. Po przeprowadzeniu profesjonalnej rozbiórki z budynku nie może dosłownie nic zostać. Pył, który będzie ostatnią pozostałością po obiekcie, również powinno się usunąć. Wyburzenie ma bowiem na celu sprawić, by tam, gdzie jeszcze przed chwilą stała nieużyteczna konstrukcja, zrobiło się zupełnie pusto, jakby nic nigdy tam nie było.

Jeśli chodzi o roboty ziemne związane z wyburzeniami, czasem zdarza się tak, że po rozbiórce grunt na terenie zlikwidowanej konstrukcji pozostaje nierówny. Sposobem na zaradzenie temu problemowi jest niwelacja terenów, która pozostawia grunt w idealnie równym stanie. W zależności od sytuacji na tym etapie wyburzania zasypuje się doły bądź spłaszcza wzniesienia. Dzięki temu po zakończonej rozbiórce zostaje przygotowany grunt pod następną inwestycję.

Wyburzenia i związane z nimi prace ziemne przeprowadza się w różnych okolicznościach. Jedna z nich wiąże się z tym, że budynek jest już po prostu za stary, żeby go użytkować. Inna ma miejsce wtedy, gdy konstrukcja co prawda nadaje się do użytku, ale jej właściciel ją porzucił i stoi opuszczona. Czasami zdarzają się nawet obiekty, nad którymi prace zostają przerwane w trakcie wznoszenia. W takim wypadku rozbiórkę przeprowadza się jeszcze zanim stary budynek uzyska ostateczny kształt. Osobną sprawą jest natomiast porządkowanie terenów dotkniętych kataklizmami. W przypadku takiej tragicznej sytuacji również konieczna jest rozbiórka z towarzyszącymi jej pracami ziemnymi.