Jak uporządkować teren po rozbiórce budynku?

kontener z gruzemProwadząc rozbiórkę obiektów budowlanych, należy zadbać nie tylko o kwestie bezpieczeństwa, ustalić odpowiednie do charakteru budynku metody pracy i sposoby zabezpieczenia terenu wokół. Niezwykle istotne jest również sprawne porządkowanie terenu podobnie zresztą jak podczas ich budowy.

Na co trzeba zwrócić uwagę podczas prac rozbiórkowych?

Prowadząc prace rozbiórkowe, należy przestrzegać obowiązujących przepisów prawnych, które wyraźni mówią, że wszelkie odpady w trakcie powstałe w trakcie prowadzonych prac muszą zostać wywiezione. Nie można składować na terenie własnej posesji gruzu, może za to grozić nawet kara do 5000 zł.

Na początek trzeba zadbać o pozwolenia na rozbiórkę budynku nie tylko w formie formalnego wniosku do urzędu miasta, ale także zapewnić wywóz przyszłych odpadów poprzez kontakt z odpowiednimi służbami i wynajem kontenerów na gruz. Korzystając z usług sprawdzonej firmy, mamy pewność, że zadbają oni o właściwą cykliczność usługi wywozu gruzu i pomogą w dobrze gabarytów kontenera.

Odpowiedni podział gruzu ma znaczenie

Na poszczególnych etapach rozbiórki pojawiać się będą różnego rodzaju materiały budowlane, nie każdy z nich możemy zaliczyć do odpadów recyklingowych, które poddane będą utylizacji. Do tych materiałów, które można użyć ponownie, zaliczyć można: kamienie, cegły, płytki ceramiczne, a nawet elementy zaprawy — sprawdzą się one do np. utwardzania terenu. Z całą pewnością nie będą to materiały takie jak pokrycia dachowe, papa, czy pokrycia elewacji, tego typu produkty oraz te, które mogłyby zawierać w sobie azbest, muszą być składowane oddzielnie i wywiezione przez specjalnie do tego typu działań uprawnione firmy. Powierzając roboty doświadczonym firmom, specjalizujących się zarówno w wyburzeniach, jak i pracach recyklingowych zyskuje się pewność, że samo wyburzenie, jak również uporządkowanie terenu po rozbiórce budynku będzie przeprowadzone zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.