Dlaczego należy usuwać azbest z dachów?

rozbiórka azbestowego dachuNa nasze zdrowie ma wpływ wiele elementów – zarówno tych związanych z wewnętrznymi procesami zachodzącymi w naszym organizmie, jak i tych, które dotyczą szkodliwych czynników zewnętrznych. Zdarza się, że to, co do niedawna było uznawane za dopuszczalne, obecnie okazuje się szkodliwe, a często wręcz zabójcze. Przykładem może być azbest, który jeszcze kilkanaście lat temu cieszył się dużą popularnością. Skąd materiał ten wziął się w polskich domach? I dlaczego to takie ważne, by go usunąć? Na te i inne pytania odpowiadamy w naszym artykule. 

Skąd ten problem?

Dlaczego azbest stał się tak popularny i zagościł na dachach domów i budynków gospodarczych? Okazuje się, że materiał ten był wykorzystywany w największych stopniu w latach 1975 do 1985. O jego popularności decydowała niska cena, szeroka dostępność, a także wielofunkcyjność. Ceniono go za odporność na wysoką i niską temperaturę, a także odporność na działanie ognia, czy procesów korozyjnych. Azbest wykorzystywano do tworzenia tzw. eternitu, czyli płyt falistych oraz płyt płaskich, używanych do tworzenia pokryć dachowych i elewacji budynków. Jednak to nie koniec. Azbest stosowano także przy produkcji waty, sznurów oraz uszczelnienia do instalacji elektrycznych. 

Kiedy w Europie Zachodniej dowiedziano się, że azbest jest materiałem szkodliwym, zaczęto pozbywać się nadmiaru wytworzonych na jego bazie produktów. Takie działania sprawiły, że ogromna ich ilość dostała się na terytorium Polski, gdzie kusiła bardzo niską ceną. Na szczęście świadomość Polaków z roku na rok wzrastała, aż do momentu w którym wydano zarządzenie o zaprzestaniu wykorzystywania tego materiału. Jednak dlaczego azbest jest tak szkodliwy dla zdrowia? 

Dlaczego azbest jest niebezpieczny?

Co decyduje o tym, że azbest jest tak niekorzystny dla zdrowia i powinien zostać usunięty? Badania dowodzą, że w wyniku uszkodzeń mechanicznych, tworzonych samoistnie z biegiem czasu, a także występujących podczas prac remontowych i rozbiórkowych, szkodliwe włókna azbestu przedostają się do powietrza, a dalej do naszych płuc. Osad ten gromadzi się w pęcherzykach płucnych i sprawia, że przy dłuższej ekspozycji na niekorzystne warunki, dochodzi do zwłóknienia tkanki płucnej. Konsekwencje to m.in. problemy z oddychaniem, ale także choroby nowotworowe m.in. rak płuc, czy rak nerek.  

Jak usunąć azbest?

Azbest jest więc niezwykle szkodliwym, niebezpiecznym dla zdrowia materiałem, który powinien zostać usunięty z naszego otoczenia. Co więcej, istnieją nawet konkretne ustawy, które nakładają obowiązek jego wymiany. Pod uwagę warto wziąć m.in.:  

  • ustawę z 19 czerwca 1997 roku o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (j.t. DzU z 2004 r. nr 3, poz. 20 z późn. zm.),
  • ustawę z 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (j.t. DzU z 2016 r., poz. 672),
  • rozporządzenie ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (DzU z 2004 r. nr 71, poz. 649 z późn. zm.),
  • rozporządzenie ministra gospodarki z 13 grudnia 2010 roku w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (DzU z 2011 r. nr 8, poz. 31)

Co ważne, usunięciem azbestu mogą zajmować się tylko wyspecjalizowane firmy, które posiadają odpowiednie uprawnienia i przygotowanie. Konieczne jest także przeprowadzenie odpowiedniej utylizacji, która sprawia, że ten rakotwórczy materiał staje się mniej szkodliwy dla środowiska. 

Jeśli więc chcesz zadbać o swoje zdrowie, sprawdź naszą ofertę. Jako firma z dużym doświadczeniem prowadzimy usługi wyburzeniowe i prace rozbiórkowe, a jedną z gałęzi naszej działalności jest usuwanie azbestu. Proces ten wykonujemy z najwyższą starannością i według aktualnych standardów, minimalizując szkodliwość materiału.