Zasady bezpieczeństwa przy pracach wyburzeniowych

użycie młota pneumatycznego podczas wyburzeniaProwadzenie prac wyburzeniowych wiąże się z dużym ryzykiem. Dotyczy ono zarówno pracowników firmy wyburzeniowej, jak i sąsiadujących z wyburzanym obiektem budowli. Nie można też zapomnieć o bezpieczeństwie osób postronnych np. sąsiadów i przechodniów, jeżeli budynek do wyburzenia znajduje się niedaleko chodnika lub drogi. Wyjaśniamy, jakich zasad bezpieczeństwa trzeba przestrzegać podczas prowadzenia prac wyburzeniowych.

Po pierwsze: odpowiednio dobrane środki ochrony indywidualnej

Środki ochrony indywidualnej, czyli profesjonalna odzież i obuwie robocze, a także kaski ochronne, okulary ochronne, maski ochronne i rękawice muszą znaleźć się na wyposażeniu wszystkich pracowników, którzy uczestniczą w pracach wyburzeniowych. Jedynie dobrze wyposażony pracownik może uczestniczyć w wykonywaniu robót naziemnych i robót na wysokości, które dodatkowo wymagają zabezpieczenia poprzez zastosowanie szelek bezpieczeństwa. Osoby obsługujące maszyny i urządzenia wyburzeniowe muszą posiadać stosowane uprawnienia. Ta sama zasada dotyczy osób rozmieszczających i odpalających ładunki wybuchowe, które są coraz częściej stosowane podczas wyburzeń.

Po drugie: odpowiednie zabezpieczenie terenu

Teren, na którym będą prowadzone prace, musi zostać odgrodzony i zabezpieczony przed wtargnięciem osób postronnych. Budynek, który ma być wyburzony, musi zostać profesjonalnie odcięty od przyłączy wody, kanalizacji, prądu, gazu i innych mediów. Dopiero wówczas możliwe będzie przystąpienie do prowadzonych zgodnie z ustalonym wcześniej planem prac wyburzeniowych.

Po trzecie: dodatkowe środki ochrony oraz przepisy prawne

Przepisy uwzględniają sytuacje, w których natychmiast należy przerwać prace wyburzeniowe lub zaniechać przystępowania do planowanych robót. Mamy tutaj do czynienia przede wszystkim z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, czyli silnym wiatrem. Przed przystąpieniem do pracy każdy robotnik musi znać plan rozbiórki oraz zostać poinformowany o swoich obowiązkach.

Powyższe zasady obowiązują także podczas prowadzenia rozbiórek budynków, jednak w tym przypadku trzeba pamiętać także o systematycznym usuwaniu gruzu z poszczególnych kondygnacji w celu uniknięcia niekontrolowanego zawalenia się budynku z powodu nadmiernego obciążenia naruszonej konstrukcji. Nasza firma dokłada wszelkich starań, aby prace wyburzeniowe przebiegały nie tylko sprawnie, ale także były w pełni bezpieczne i jak najmniej uciążliwe dla otoczenia.