Rozbiórka a wyburzenie – jedno i to samo?

koparka wyburzająca rób budynkuRozbiórka i wyburzenie budynku to dwa zdecydowanie różniące się procesy jego likwidacji. Choć w jednym i drugim przypadku chodzi o usunięcie różnego typu budowli w celu m.in. postawienia na ich miejscu innego obiektu, to zakres prowadzonych prac nie jest taki sam. Wyjaśniamy, jakie są kluczowe różnice pomiędzy rozbiórką oraz wyburzeniem i od czego zależy wybór konkretnego rozwiązania.

Rozbiórki i wyburzenia – co warto wiedzieć?

Konieczność likwidacji obiektu budowlanego np. ze względu na jego zły stan techniczny, może uwzględniać jego rozbiórkę lub wyburzenie. Czasami te sposoby likwidacji obiektów budowlanych stosowane są jednocześnie np. część budynku poddawana jest rozbiórce, a część niszczona poprzez wyburzenie. Prace mające na celu likwidację budynków powinny zostać zlecone profesjonalistom. W przypadku wyburzeń i rozbiórek konieczne jest przestrzeganie przepisów obowiązującego prawa budowlanego, a także przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, które pozwalają uniknąć poważnych wypadków i uszkodzenia okolicznych zabudowań.

Na czym polega rozbiórka budynku?

Rozbiórka budynku ma na celu uniknięcie zniszczenia cennych np. ze względów dekoracyjnych lub historycznych materiałów budowlanych lub całych fragmentów budynku. Stosuje się ją przede wszystkim w przypadku obiektów, które wzniesione zostały zgodnie z dawnymi technologiami budowlanymi. Rozbiórka najczęściej dotyczy niewielkich obiektów budowlanych np. domów mieszkalnych oraz zabudowań gospodarskich. Może być też konieczna, gdy ścisła zabudowa uniemożliwia zastosowanie ciężkiego sprzętu do wyburzeń lub materiałów wybuchowych. Rozbiórka wymaga dużych nakładów pracy oraz jest dość kosztownym rozwiązaniem, jednak w niektórych przypadkach ten proces likwidacji jest w pełni uzasadniony. Dzieje się tak m.in. ze względu na rosnące ceny dawnych materiałów budowlanych, które zyskują nowe życie, stając się m.in. elementem dekoracji wnętrz. Rozbiórki prowadzone są także w celu przeniesienia zabytkowych budynków w inne miejsce – w tym przypadku dotyczą przede wszystkim domów zbudowanych z drewnianych bali. Rozbiórce mogą zostać także poddane niektóre elementy nienośne budynku w celu jego rekonstrukcji lub przebudowy.

Na czym polega wyburzenie budynku?

Wyburzenie budynku prowadzi do jego całkowitego zniszczenia. Jest jedyną opcją likwidacji obiektów wykonanych np. z betonu oraz żelbetonu. Materiały te nie stanowią żadnej wartości i nie mogą być ponownie wykorzystane. Wyburzenie jest często tańszym i zdecydowanie szybszym sposobem oczyszczenia działki, która może zostać ponownie zagospodarowana. W celu wyburzenia budynku stosuje się różne maszyny wyburzeniowe i profesjonalne narzędzia m.in. koparki, dźwigi oraz nożyce hydrauliczne. Nowoczesnym i coraz częściej stosowanym sposobem wyburzania budynków jest zastosowanie materiałów wybuchowych.