Proces rozbiórki od A do Z. Jak to wygląda w praktyce?

dom niszczony koparkąW teorii rozbiórka całego budynku lub jego części może wydawać się nieskomplikowanym procesem. W praktyce okazuje się jednak, że w celu rozbiórki obiektów budowlanych niezbędne jest dopełnienie wielu formalności, m.in. konieczne jest uzyskanie pozwolenia. Nie mniej ważne jest prawidłowe przeprowadzenie prac, które mają na celu, m.in. uniknięcie uszkodzenia sąsiednich budynków lub zachowanie części budynku w nienaruszonym stanie.

Jak krok po kroku przebiega rozbiórka budynku?

Zanim będzie można przystąpić do rozbiórki budynku, w większości przypadków, trzeba uzyskać pozwolenie na prowadzenie prac. Pozwolenie nie dotyczy m.in.:

  • budynków, których wzniesienie nie wymagało uzyskania pozwolenia na budowę,
  • parterowych, wolnostojących budynków gospodarskich o powierzchni do 35 metrów kwadratowych,
  • wolnostojących budynków o wysokości poniżej 8 metrów, które nie są usytuowane przy granicy działki,
  • budynków będących częścią tzw. małej architektury,
  • budynków, które spełniają powyższe kryteria i nie są objęte ochroną konserwatora zabytków.

Nie trzeba także starać się o pozwolenie na przeprowadzenie prac, gdy rozbiórka dotyczy ścian nienośnych, które usuwa się m.in. w celu przebudowy budynku lub jego rekonstrukcji.

Ważne: w przypadku rozbiórki ścian w budynkach spółdzielczych zachodzi konieczność uzyskania zgody administratora budynku.

Pozwolenie i co dalej?

Posiadając pozwolenie na rozbiórkę, można przystąpić do wyboru firmy, która w bezpieczny i prawidłowy sposób wykona niezbędne prace. Nasi klienci mogą liczyć na indywidualne podejście do każdego zlecenia, zastosowanie nowoczesnych technologii oraz wiedzę i doświadczenie, które pozwalają przeprowadzić niezbędne prace w sposób jak najmniej uciążliwy dla właściciela i otoczenia budynku.

Jak przebiega rozbiórka?

Przed przystąpieniem do wykonania niezbędnych prac konieczne jest m.in. dokładne sprawdzenie stanu technicznego obiektu. W niektórych przypadkach niezbędne może być zastosowanie rozwiązań mających na celu stabilizację grożących zawaleniem elementów budynku. Następnie dobierany jest odpowiednio dostosowany do materiałów budowlanych, specyfiki obiektu i jego otoczenia sprzęt, dzięki któremu prace zostaną sprawnie przeprowadzone. Rozbiórkę rozpoczyna się od usunięcia kominów i elementów blacharskich np. rynien, a także poszycia dachowego. Niektóre materiały budowlane np. azbest wymagają specjalnego zabezpieczenia i fachowej utylizacji. Następne etapy uwzględniają rozbiórkę ścian, podłóg i stropów. Rozbiórka uwzględnia także systematyczne usuwanie z budynku gruzu oraz przeznaczonych do ponownego wykorzystania materiałów budowlanych, a także uprzątnięcie terenu posesji.