Co się dzieje z gruzem po wyburzeniu budynku?

resztki wyburzanego budynkuMateriały budowlane, które pozostają po wyburzeniu lub rozbiórce budynków, nie mogą być traktowane jak zwykłe odpady komunalne. Część z nich może zostać ponownie wykorzystana np. w celu utwardzenia podłoża, jednak nadmiar gruzu powinien zostać we właściwy sposób usunięty z terenu posesji i poddany recyklingowi lub zutylizowany. Wyjaśniamy, co dzieje się z gruzem, który pozostaje po likwidacji budynków.

Czy gruz można ponownie wykorzystać?

Gruz pozostały po wyburzeniu i rozbiórce, można ponownie wykorzystać w celu utwardzenia lub wyrównania podłoża, jednak nie może on zawierać materiałów, które szkodzą środowisku naturalnemu. Kruszywo budowlane może też stać się materiałem, który po rozdrobnieniu posłuży do podbudowy m.in. nowych fundamentów i drogi dojazdowej. Można także poszukać osoby, która przyjmie gruz na swoją działkę i odpowiednio go zagospodaruje, jednak zwykle bywa to dość problematyczne. Długotrwałe składowanie gruzu na terenie posesji podlega karze grzywny. Karze podlega także usuniecie gruzu w niewłaściwy sposób, np. poprzez wywiezienie go na dzikie wysypisko śmieci. Z tego względu warto wybrać firmę wyburzeniową, która w odpowiedni sposób zajmie się pozostałym po likwidacji budynku gruzem, w tym zajmie się transportem odpadów, ich recyklingiem oraz utylizacją, dzięki czemu możliwe będzie uniknięcie wielu problemów.

W jaki sposób pozbyć się gruzu?

Nasi klienci mogą liczyć na kompleksowe usługi wyburzeniowe, które obejmują kruszenie gruzu, jego usunięcie z posesji oraz transport i prawidłową utylizację. Jest to niezwykle ważne w celu ograniczenia negatywnego wpływu materiałów budowlanych oraz wykończeniowych na środowisko naturalne. Gwarantujemy sprawne i zgodne z obowiązującym prawem usunięcie gruzu, dzięki czemu możliwe będzie szybkie przystąpienie do ponownego zagospodarowywania terenu posesji. Kompleksowe usługi wyburzeniowe pozwalają także uniknąć dodatkowych nakładów pracy własnej i kosztów związanych są m.in. z koniecznością wynajęcia kontenerów oraz samochodów ciężarowych, które przetransportują gruz do znajdującego się, często w znacznej odległości, punktu zbiórki i recyklingu odpadów.